Our new Little Tubby Teapot is a beautifully made teapot that…

Our new Little Tubby Teapot is a beautifully made teapot that comes in four different glazes, like this natural white glaze #teawarehouse

#newteapot #teaware #teapot #teapots #teapotcollector #teapotset #gongfucha #gongfutea #teapotcollection #teastagram #tea #teapotart #teapotaddict #kitchen #teatime #teaparty #teaporn #teawareaddict #teawares #teapotlove #teapotlover #teapottime #glaze #glazes #glazelover